top of page

De duurzaamheid van aluminium

Aluminium is een prachtig, licht en makkelijk verwerkbaar metaal en uitermate geschikt voor gebruik in de maritieme wereld. Maar hoe zit het met de duurzaamheid van dit materiaal? Daarom in deze blog iets over de eigenschappen van aluminium en waarom het zo geliefd is. Dat zijn tevens ook dezelfde eigenschappen die het tot een duurzaam constructiemateriaal maken in de scheepvaart en daarbuiten.

Een aluminium sloep van ZuidWesterSloep, de ZWS-600
Het ferme - aluminium- achterwerk van een ZWS-600

Aluminium roest niet

Aluminium bindt zich sterk met zuurstof, waardoor er zich binnen een milliseconde een afsluitende oxidehuid vormt. Het materiaal is daardoor ondoordringbaar voor zuurstof. Aluminium oxideert (roest) daardoor niet, in tegenstelling tot bijvoorbeeld staal dat een doordringbare oxidehuid heeft. Beschadigingen aan staal dienen daarom ook behandeld te worden om het roestproces te stoppen.


Aluminium gaat lang mee

Doordat aluminium nauwelijks degenereert gaat het zeer lang mee, in de bouwsector wordt gerekend met een ondergrens (!) van maar liefst 60 jaar.


Aluminium is zeer goed recyclebaar

Aluminium heeft een bijzondere eigenschap: het kan keer op keer hergebruikt worden zonder kwaliteitsafname, het recycleproces doet niet af aan de kwaliteit van het aluminium. Doordat gerecycled aluminium zijn kwaliteit behoudt, is de restwaarde groot. Dat maakt het aantrekkelijk om aluminium te scheiden.Tussen de 92% en 98% van het gebruikte aluminium kan benut worden aan het eind van de levensloop. En meer dan 75% van al het ooit geproduceerde aluminium wordt nog steeds actief gebruikt.


Er is veel aluminium beschikbaar

Aluminium is een veel voorkomend metaal op aarde. Daardoor zal het in de toekomst niet snel schaars worden. Naar schatting zullen de komende 1.250 jaar er nog economisch winbare voorraden beschikbaar zijn. Dat is een sterk contrast met andere metalen. Zo heeft ijzer nog ca. 150 jaar economisch winbare voorraden. De winbaarheid van aluminium zal daarbij nog verder toenemen door de stijgende mate van recycling.


duurzaamheid van aluminium
Een 'vloot' van ZWS-525, ZWS-595 en ZWS-600 in de demonstratiehaven

Aluminium is onderhoudsarm

Aluminium boten behoeven geen onderhoud. Anders is dit voor andere scheepsmaterialen zoals hout, polyester en staal dat binnen de levenscyclus meerdere malen onderhoud nodig heeft (schuren, kitten, schilderen, vervanging, ant-fouling).


Licht en makkelijk verwerkbaar

Het geringe gewicht van aluminium draagt bij aan het terugdringen van de CO2-emissie. De transportdruk is immers lager, omdat er grotere hoeveelheden in één keer kunnen worden vervoerd. Ook wat betreft vormbaarheid scoort aluminium hoog op het gebied van duurzaamheid, er is veel minder energie nodig om aluminium in de gewenste vorm te krijgen.


Maar de primaire aluminium productie kost wel veel energie

Er wordt vaak - terecht - gewezen op het hoge energieverbruik bij de primaire productie. De winning van aluminium uit bauxiet is een erg energie-intensief proces. Daar staat tegenover dat het recyclen van aluminium slechts vijf procent kost van het produceren van nieuw aluminium. De energie die nodig is voor het recyclen van staal is ongeveer gelijk aan die voor de productie van nieuw staal. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van schone energiebronnen als waterkracht. Zo produceert de grootste aluminiumproducent ter wereld 90% van hun aluminium met hydro-elektriciteit.


Concluderend kan worden gezegd dat over de gehele levensloop gerekend (winning, verwerking, toepassing, gebruik, levensduur en recycling) aluminium een duurzame grondstof is. Dat vertaalt zich voor de aluminium sloepbezitter naast een fijn gevoel ook in een lange levensduur, weinig tot geen onderhoud en waardevastheid. Wel zo prettig toch?Comentarios


bottom of page